Phân tích sóng EURGBP - ngày 3 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURGBP đã đảo ngược từ mức hỗ trợ 0,8860

• Có khả năng tăng lên 0,8945

EURGBP gần đây đã đảo ngược so với mức hỗ trợ 0,8860 (mức thấp hàng tháng trước đây từ đầu tháng 6).

Vùng hỗ trợ gần mức hỗ trợ 0,8860 được củng cố bởi Dải Bollinger hàng ngày thấp hơn và bởi mức điều chỉnh Fibonacci 61,8% của xung tăng trước đó 1 từ tháng 4.

EURGBP có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 0,8945 (mức hỗ trợ cũ từ đầu tháng 7 và cuối tháng 8).