Phân tích sóng Verizon - ngày 3 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Verizon đã phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng 60,90

• Có khả năng tăng lên 62,00

Verizon hôm nay mở cửa với khoảng cách đi lên - vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 60,90 (mức cao nhất hàng tháng trước đây từ tháng 1).

Việc phá vỡ mức kháng cự 60,90 trước khi phá vỡ mức kháng cự vòng 60,00 - điều này đã tăng tốc các sóng xung động đang hoạt động (iii) và 3.

Verizon có khả năng sẽ tăng thêm về phía mức kháng cự lớn tiếp theo 62,00 (mức cao hàng tháng trước đây từ tháng 12).