Phân tích sóng Ebay - Ngày 2 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Ebay đã đảo ngược từ mức hỗ trợ 54,00

• Có khả năng tăng lên 58,60

Ebay hôm nay đã đảo ngược mức hỗ trợ trục 54,00 (đã đảo chiều giá từ cuối tháng 7).

Vùng hỗ trợ gần mức hỗ trợ 54,00 được củng cố bởi dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn và bằng 50% Mức thoái lui Fibonacci của xung tăng trước đó từ tháng 6.

Ebay có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 58,60 (đỉnh của sóng B trước đó từ tháng trước).