Phân tích sóng AUDNZD - Ngày 2 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDNZD giảm bên trong sóng xung lực 3

• Có khả năng đạt đến 1.0800

AUDNZD tiếp tục rơi vào bên trong sóng xung mạnh 3 - trước đó đã phá vỡ kênh tăng hàng ngày từ tháng 7 (bao gồm chuỗi xung động nhỏ trước đó (v)).

Sự đột phá của kênh lên này dẫn đến việc phá vỡ mức hỗ trợ 1, 0865 và mức thoái lui Fibonacci 38,2% của xung tăng trước đó từ tháng 7,

AUDNZD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1.0800 (giá có khả năng hoàn thành sóng xung kích hoạt 3 ).