Phân tích sóng AUDCAD - Ngày 2 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDCAD đã đảo ngược từ mức kháng cự 0,9640

• Có khả năng giảm xuống 0,9550

AUDCAD hiện đang có lãi - vượt qua sự điều chỉnh từ mức kháng cự gần đó 0,9640 (đã đảo ngược các sóng trước đó (iii) và 5) nằm gần dải Bollinger Band hàng ngày phía trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự 0,9640 bắt đầu sóng điều chỉnh ngắn hạn đang hoạt động B.

Với tâm lý chủ yếu là giảm giá của AUD ảnh hưởng đến cặp tiền này, hôm nay AUDCAD có khả năng giảm về mức hỗ trợ tiếp theo 0,9550.