Phân tích sóng EURUSD - ngày 2 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURUSD đã đảo ngược từ mức kháng cự 1.1960

• Có khả năng giảm xuống 1.1800

EURUSD gần đây đã đảo chiều giảm mạnh so với mức kháng cự 1.1960 (đỉnh của sóng xung 1 trước đó) đứng gần với dải Bollinger Band phía trên và mức kháng cự chính 1.2.

Sự đảo chiều giảm từ mức kháng cự 1.1960 đã tạo ra mô hình đảo chiều hàng ngày Shooting Star.

Với sự phân kỳ tăng trên Stochastic hàng ngày, EURUSD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1.1800 (mức thấp của lần điều chỉnh trước 2 từ tháng trước).