Vàng nỗ lực thiết lập hỗ trợ vào năm 1987 - Orbex


OrbexKim loại quý đã tăng nhẹ vào thứ Ba khi giá giảm trở lại vùng hỗ trợ gần năm 1987. Miễn là hỗ trợ này còn giữ, chúng ta có thể thấy hành động giá đang cố gắng đẩy cao hơn. Tuy nhiên, lưu ý rằng mức cao thấp hơn có thể cho thấy khả năng di chuyển xuống phía dưới. Điều này sẽ làm cho mức hỗ trợ năm 1987 thậm chí còn quan trọng hơn. Dưới ngưỡng hỗ trợ, giá vàng có thể bắt đầu giảm nếu đóng cửa dưới mức thấp nhất của năm 1912 trước đó. Về phía tăng, hành động giá sẽ cần phải xóa bỏ mức 2024 để tiếp tục xu hướng tăng. Kiểm tra chiến lược của bạn xem vàng sẽ tăng giá như thế nào với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.