Phân tích sóng EURCHF - ngày 1 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURCHF đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 1.0830

• Có khả năng tăng lên 1.0910

EURCHF gần đây đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 1.0830 (đường viền trên của phạm vi giá đi ngang mà cặp tiền này đã di chuyển từ giữa tháng 7).

Việc phá vỡ ngưỡng kháng cự 1.0830 tiếp tục sóng xung động ngắn hạn C đang hoạt động - là một phần của sự điều chỉnh ABC (2) từ tháng 7.

EURCHF có khả năng tăng thêm và kiểm tra mức kháng cự 1,0910 (giá mục tiêu khi hoàn thành điều chỉnh ABC đang hoạt động (2)).