Phân tích sóng bông - ngày 1 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bông đã đảo chiều từ mức hỗ trợ quan trọng 64,50

• Có khả năng tăng lên 66,35

Bông gần đây đã tăng giá so với mức quan trọng mức hỗ trợ 64,50 (trước đây là mức kháng cự mạnh, đã đảo chiều giá vào đầu tháng 6 và tháng 7).

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 64,50 bắt đầu sóng xung động ngắn hạn tích cực (iii).

Bông có khả năng vượt qua ngưỡng kháng cự tiếp theo 66,35 (đỉnh của sóng (i)) - với mức tăng tiếp theo có thể là 68,9 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng xung động (iii)).