NZDUSD Gợi ý để hoàn thành ZigZag - Orbex


OrbexCấu trúc NZDUSD gợi ý đến một hình zíc zắc Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ đơn giản. Sóng Ⓐ-Ⓑ đã hoàn thành trong khi sóng Ⓒ vẫn đang tiếp diễn. Nó bao gồm các sóng con trung gian (1) - (2) - (3) - (4) - (5). Sóng trung gian (4) đã hoàn thành theo hình zic zắc ba. Giá hiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục cao hơn trong làn sóng (5). Mục tiêu ngắn hạn là gần 0,706. Ở mức đó, sóng sơ cấp Ⓒ sẽ ở mức 161,8% của Ⓐ. Một kịch bản thay thế cho thấy ba đường ngoằn ngoèo tăng giá Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ-Ⓧ-Ⓩ. Bây giờ chúng ta đang ở giữa làn sóng cuối cùng Ⓩ. Đây là một đường ngoằn ngoèo bao gồm các sóng con trung gian (A) - (B) - (C). Khi sóng (A) hoàn thành, chúng ta có thể thấy sự điều chỉnh trong sóng (B) gần 0,660. Ở mức đó, nó sẽ ở mức 61,8% của (A). Sau sự điều chỉnh, giá có thể di chuyển trong sóng (C) gần khu vực 0,697. Ở mức đó, sóng Ⓩ sẽ bằng 161,8% sóng Ⓨ. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách NZD sẽ tăng giá với Orbex! Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.