Vàng có thể phá vỡ ngưỡng kháng cự kỹ thuật gần năm 1967? - Orbex


OrbexKim loại quý đang giữ đà tăng kể từ thứ Sáu. Hành động giá đang quay lại kiểm tra mức kháng cự gần năm 1967. Hành động giá đã kiểm tra một thời gian ngắn mức này vào thứ Năm trước khi bị từ chối gần mốc năm 1967. Việc đóng cửa mạnh trên mức này sẽ có khả năng xác nhận mức tăng thêm đối với khu vực năm 2024. Tuy nhiên, nếu giá vẫn được củng cố gần mức này, chúng tôi có thể kỳ vọng một động thái thấp hơn. Mức dao động thấp trước đó ở mức 1911 có thể tác động một mức hỗ trợ ngắn hạn xuống phía dưới. Kiểm tra chiến lược của bạn xem vàng sẽ tăng giá như thế nào với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.