Giá dầu đấu tranh gần 43,50 - Orbex


OrbexWTI Giá dầu thô đã có một nỗ lực khác để kiểm tra mức 43,50. Tuy nhiên, giá nhanh chóng bị từ chối, đẩy giá dầu thô xuống gần 0,50 USD. Hành động giá đang nằm trong phạm vi trong khoảng 43,50 và 42,00 vào thời điểm hiện tại. Trong khi đó, xu hướng tăng tiếp tục ổn định. Bất kỳ sự sụt giảm nào trong thời điểm hiện tại đều có thể thấy giá dầu chững lại gần đường xu hướng hoặc mức hỗ trợ 42.00. Ngược lại, trên 43,50, mức quan trọng tiếp theo sẽ là mức giá 45,00. Kiểm tra chiến lược của bạn về giá dầu sẽ tăng như thế nào - Mở Tài khoản Orbex của bạn ngay