Phân tích sóng EURGBP - ngày 31 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURGBP đã đảo ngược từ mức hỗ trợ 0,8915

• Có khả năng tăng lên 0,9000

EURGBP gần đây đã đảo ngược từ mức hỗ trợ quan trọng mức 0,8915 (cũng là mức tôn trọng giá vào giữa tháng 6).

Vùng hỗ trợ gần mức hỗ trợ 0,8915 được củng cố bởi dải Bollinger hàng ngày thấp hơn và bằng mức thoái lui Fibonacci 50% của xung tăng trước đó từ tháng 4.

EURGBP dự kiến ​​sẽ tăng thêm trong các sóng xung động nhỏ đang hoạt động (i) và 3 hướng tới mức kháng cự vòng tiếp theo 0,9000.