Phân tích sóng AUDJPY - ngày 31 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDJPY đã phá vỡ mức kháng cự 76,45

• Có khả năng tăng lên 78,90

AUDJPY tiếp tục tăng trong làn sóng xung lực đi lên C gần đây đã phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng 76,45 (đã liên tục đảo chiều giá từ cuối năm 2019).

Việc phá vỡ mức kháng cự 76,45 tiếp tục điều chỉnh ABC đi lên nhiều tháng (B) từ tháng 7.

AUDJPY dự kiến ​​sẽ tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 78,90 (mức kháng cự nhỏ trước đây từ tháng 4 năm 2019).