Phân tích sóng lúa mì - ngày 31 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Lúa mì phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng 550,00

• Có khả năng tăng lên mức 570,00

Lúa mì mở cửa hôm nay với sự phá vỡ khoảng cách tăng trên mức kháng cự quan trọng 550,00 (đã dừng (a)-sóng của điều chỉnh ABC 2 đang hoạt động vào giữa tháng 7).

Việc phá vỡ mức kháng cự 550,00 được bắt đầu bằng sự phá vỡ hàng ngày kênh giảm từ tháng 4 và mức thoái lui Fibonacci 61,8% của xung giảm trước đó từ tháng 3.

Lúa mì dự kiến ​​sẽ tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 570,00 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng xung kích nhỏ đang hoạt động ( c)).