USDCAD Bearish Impulse hoàn thành? - Orbex


OrbexUSDCAD cho thấy rằng sóng chính Ⓨ đã hoàn thành với một đường ngoằn ngoèo tiêu chuẩn. Hiện tại, chúng ta đang trong giai đoạn đầu của làn sóng can thiệp Ⓧ của mức độ sơ cấp. Trong ngắn hạn, chúng tôi kỳ vọng giá sẽ tăng trong sóng này gần mức 1.341. Ở mức đó, sóng Ⓧ sẽ ở mức 61,8% ngoằn ngoèo Ⓨ. Một kịch bản thay thế chỉ ra rằng sóng sơ cấp Ⓨ bao gồm các sóng phụ trung gian (A) - (B) - (C). Sóng xung 5 hiện đang được phát triển, là một phần của xung trung gian (C). Trong ngắn hạn, sóng minuette (ii) - (iii) - (iv) - (v) có thể dẫn giá đến vùng 1.278. Ở mức đó, sóng xung (C) sẽ bằng 123,6% xung (A). Bạn cảm thấy CAD sẽ tăng giá như thế nào trong những tuần tới? Mở tài khoản Orbex của bạn và giao dịch ngay bây giờ!