EURUSD ổn định trở lại gần 1.1900 - Orbex


OrbexĐồng euro đã giảm bớt tổn thất và phục hồi sau sự sụt giảm hôm thứ Năm. Vào cuối ngày thứ Sáu, đồng tiền chung đóng cửa trở lại gần mức 1,1900. Hành động giá đang kiểm tra mức này lần thứ hai. Giá đóng cửa hàng ngày hoặc đóng cửa hàng tuần trên 1.1900 sẽ mở đường cho EURUSD tăng lên 1.2000 tiếp theo. Mặt khác, nếu mức kháng cự gần 1.1900 chứng tỏ khó bị phá vỡ, thì chúng ta có thể mong đợi sự suy giảm trở lại thấp hơn. Trong khi điều này sẽ giữ cho EURUSD ổn định trong phạm vi đi ngang, nó sẽ mở đường cho sự sụt giảm về hướng 1.1715. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.