Phân tích sóng AUDUSD - 28 tháng 8, 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDUSD đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 0,7250

• Có khả năng tăng lên 0,7400

AUDUSD gần đây đã bứt phá mạnh trên mức kháng cự 0,7250 (đã dừng hai sóng xung lực trước đó (5) và (1) - như có thể thấy từ biểu đồ AUDUSD hàng ngày bên dưới).

Việc phá vỡ mức kháng cự 0,7250 đã đẩy nhanh xung lực tăng trung hạn đang hoạt động wave (3).

AUDUSD dự kiến ​​sẽ tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 0,7400 (giá dự kiến ​​khi hoàn thành sóng xung động (3))

.