Phân tích sóng AUDCAD - 28 tháng 8, 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDCAD đã phá vỡ kênh hàng ngày

• Có khả năng tăng lên 0,9655

AUDCAD gần đây đã phá vỡ đường xu hướng kháng cự trong ngày kênh giảm từ tháng 7 (bao gồm đợt điều chỉnh ABC trước đó (A)).

Việc phá vỡ kênh giảm này trùng với việc phá vỡ mức kháng cự 0,9545 (đỉnh của đợt điều chỉnh B trước đó).

AUDCAD dự kiến ​​sẽ tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 0,9655 giá mục tiêu khi hoàn thành sóng hoạt động (B))