XAU / USD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 28/08/2020 - 04/09/2020 - LiteForex


LiteForex


>

Kịch bản chính: xem xét các vị thế mua từ các đợt điều chỉnh trên mức 1902,82 với mục tiêu là 2130,03 2200,00.

Kịch bản thay thế: đột phá và việc hợp nhất dưới mức 1902,82 sẽ cho phép cặp tỷ giá tiếp tục giảm xuống mức 1862,02 1822,71.

XAU /USD vẫn có khả năng tăng. Điểm xoay được ước tính ở mức 1902,82.

Phân tích: Làn sóng thứ ba tăng dần ở mức độ lớn hơn (3) có lẽ tiếp tục phát triển trong khung thời gian hàng ngày, với làn sóng 5 của ( 3) hình thành bên trong. Rõ ràng, làn sóng thứ ba của mức độ nhỏ hơn iii của 5 đã hình thành trên khung thời gian H4, và có lẽ, một sự điều chỉnh cục bộ đã kết thúc phát triển dưới dạng sóng iv của 5. Sóng thứ năm v của 5 bắt đầu phát triển trên khung thời gian H1. Nếu giả định là đúng, giá có thể tăng lên mức 2130,03 2200,00. Mức 1902,82 là rất quan trọng trong trường hợp này vì sự bứt phá sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1862,02 1822,71.