GBP / USD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 28/08/2020 - 04/09/2020 - LiteForex


LiteForex


>

Kịch bản chính: xem xét các vị thế mua từ các đợt điều chỉnh trên mức 1.3050 với mục tiêu là 1.3400 1.3515.

Kịch bản thay thế: đột phá và việc hợp nhất dưới mức 1,3050 sẽ cho phép cặp tỷ giá tiếp tục giảm xuống mức 1,2879 1,2755.

GBP /USD vẫn có khả năng tăng. Điểm xoay ước tính ở mức 1,3050.

Phân tích: Có lẽ, làn sóng thứ ba ở mức độ lớn hơn (3) tiếp tục phát triển trong khung thời gian hàng ngày, với làn sóng 3 của ( 3) hình thành bên trong. Trên khung thời gian H4, một sự điều chỉnh cục bộ đã hình thành khi sóng thứ tư iv của 3 và sóng v của 3 đang hình thành. Rõ ràng, làn sóng thứ ba có mức độ nhỏ hơn (iii) của v của 3 đang phát triển trên khung thời gian H1. Nếu giả định này là đúng, cặp tỷ giá sẽ tiếp tục tăng lên 1.3400 1.3515. Mức 1,3050 là rất quan trọng trong trường hợp này vì sự bứt phá sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1,2879 1,2755.