EUR / USD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 28/08/2020 - 04/09/2020 - LiteForex


LiteForex


>

Kịch bản chính: xem xét các vị thế mua từ các đợt điều chỉnh trên mức 1,1749 với mục tiêu là 1,2100 1,2200.

Kịch bản thay thế: đột phá và việc hợp nhất dưới mức 1,1749 sẽ cho phép cặp tỷ giá tiếp tục giảm xuống mức 1,1642 1,1472.

EUR /USD vẫn có khả năng tăng. Điểm xoay ước tính ở mức 1,1749.

Phân tích: Điều chỉnh giảm dần ở mức độ lớn hơn có lẽ đã hoàn thành phát triển trên khung thời gian hàng ngày dưới dạng sóng (2) và làn sóng thứ ba (3) bắt đầu phát triển. Trên khung thời gian H4, làn sóng ngược xu hướng đầu tiên 1 của (3) đang hình thành, với sự điều chỉnh cục bộ có lẽ được hình thành bên trong là làn sóng thứ 4 iv của 1 Rõ ràng, làn sóng thứ 5 v của 1 đã bắt đầu phát triển trên khung thời gian H1. Nếu giả định này là đúng, cặp tiền sẽ tiếp tục tăng lên 1.2100 1.2200. Mức 1.1749 là rất quan trọng trong kịch bản này. Sự đột phá của nó sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1.1642 1.1472 trong sóng iv của 1.