GBPUSD yếu hơn về sức mạnh của USD - Orbex


OrbexĐồng bảng Anh đang giao dịch yếu hơn trong bối cảnh đồng đô la mạnh lên. Hành động giá được giới hạn trong phạm vi giữa mức 1.3300 và 1.3122 trong vài phiên qua. Tuy nhiên, tốc độ giảm hiện tại dường như vẫn còn hạn chế. Do đó, chúng tôi có thể mong đợi GBPUSD sẽ vẫn bị giới hạn trong phạm vi ở mức hiện tại. Ít nhất, cáp có thể chạm xuống mức hỗ trợ 1.3122 trong ngắn hạn. Miễn là hỗ trợ này còn giữ, GBPUSD có thể vẫn có xu hướng tăng. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ tăng giá! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.