Phân tích sóng đậu nành - ngày 27 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đậu nành đã phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng 930,00

• Có khả năng tăng lên 950,00

Gần đây, đậu nành đã vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 930,00 (mục tiêu tăng trước đó), giao với đường xu hướng kháng cự của kênh tăng hàng ngày từ tháng 4.

Việc phá vỡ mức kháng cự 930,00 sẽ đẩy nhanh các sóng xung động 3 và (C).

Đậu nành dự kiến ​​sẽ tăng hơn nữa về mức kháng cự mạnh tiếp theo 950,00, đây cũng là giá mục tiêu để hoàn thành chuỗi xung hoạt động (C)).