Phân tích sóng khí tự nhiên - Ngày 27 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Khí tự nhiên tăng lên bên trong sóng xung C

• Có khả năng tăng lên mức 2.880

Khí tự nhiên tiếp tục tăng mạnh bên trong sóng xung lực đi lên mạnh C thuộc đợt điều chỉnh ABC nhiều tháng (2) từ cuối tháng 6.

Giá hiện đang giao dịch gần với mức kháng cự quan trọng 2,70 (đã đảo ngược giá mạnh vào tháng 11 năm 2019).

Nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự 2,70 thì khí tự nhiên có thể tăng lên mức kháng cự chính tiếp theo trong dài hạn 2,880 (mức cao nhất của tháng 11 năm ngoái và mục tiêu hoàn thành của wave (2)).