Phân tích sóng EURCAD - ngày 27 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURCAD đã phá vỡ mức hỗ trợ 1.5510

• Có khả năng giảm xuống 1.5360

EURCAD hôm nay đã phá vỡ mức hỗ trợ 1.5510, giao nhau với mức điều chỉnh Fibonacci 50% của xung tăng 1 từ tháng 6.

Việc phá vỡ mức hỗ trợ 1.5510 đã tăng tốc cho sóng xung tích cực (c) - thuộc mức điều chỉnh ABC 2 từ cuối tháng bảy.

EURCAD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1.5360 (mức thấp của sóng điều chỉnh nhỏ trước đó (iv) và là mục tiêu để hoàn thành sóng hoạt động 2).