Phân tích sóng USDCHF - Ngày 27 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• USDCHF đã đảo ngược từ mức hỗ trợ 0,9045

• Có khả năng tăng lên 0,9160

USDCHF gần đây đã đảo chiều từ mức hỗ trợ quan trọng mức 0,9045 (đã đảo chiều giá từ đầu tháng 8).

Vùng hỗ trợ gần mức hỗ trợ 0,9045 được củng cố bởi dải Bollinger hàng ngày thấp hơn và bởi đường xu hướng hỗ trợ của kênh giảm hàng tuần từ năm 2019 .

USDCHF có khả năng tăng thêm về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo 0,9160 (đỉnh của sóng điều chỉnh nhỏ 4 trước đó).