Phân tích Làn sóng Disney - Ngày 27 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Disney đã phá vỡ mức kháng cự 131,60

• Có khả năng tăng lên 145,00

Disney gần đây đã phá vỡ với khoảng cách tăng lên trên mức kháng cự 131,60 (đã dừng làn sóng xung động nhỏ trước đó (i) vào đầu tháng 8).

Việc phá vỡ mức kháng cự 131,60 sẽ đẩy nhanh chuỗi đi lên đa xung hoạt động bao gồm các sóng xung lực ( iii), 3 và (C).

Disney dự kiến ​​sẽ tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 145,00 có khả năng là giá cho việc chấm dứt sóng xung động (C)).