Mất giá vàng nhưng vẫn lấy lại được mức 2000 - Orbex


OrbexGiá vàng giao dịch bất ổn sau khi hành động giá giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 1902,55 trước khi tăng trở lại. Mức kháng cự chính được nhìn thấy ở mức 1967,13 có thể được kiểm tra trong thời gian tới nếu sự phục hồi tiếp tục. Mặt khác, giá vàng sẽ cần phải kiểm tra mức thấp trước đó vào khoảng năm 1881. Chỉ khi đóng cửa dưới mức này sẽ cho thấy sự sụt giảm thêm. Do đó, chúng tôi kỳ vọng kim loại quý sẽ giữ được mức này. Trừ khi có một sự bứt phá mạnh mẽ từ một trong hai mức này, hành động giá có thể vẫn giao dịch đi ngang vào lúc này. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.