Phân tích Sóng Bạc - Ngày 26 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bạc đảo chiều từ mức hỗ trợ 26,00

• Có khả năng tăng lên 28,5

Bạc gần đây đã đảo chiều từ mức hỗ trợ 26.00 (mức kháng cự quan trọng trước đây từ cuối tháng 7 - đã dừng sóng xung lực 3 tăng mạnh trước đó).

Vùng hỗ trợ gần mức hỗ trợ 26.00 được củng cố bởi mức điều chỉnh Fibonacci 50% của mức thoái lui giảm trước đó từ đầu tháng 8.

Bạc có khả năng tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 28,5 (đỉnh của sóng xung lực ngắn hạn 1 trước đó).