Phân tích sóng NZDCAD - 26 tháng 8, 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDCAD đã đảo ngược từ mức hỗ trợ 0,8595

• Có khả năng tăng lên 0,8700

NZDCAD gần đây đã tăng từ mức hỗ trợ 0,8595 (mức kháng cự cũ từ tháng 5) đứng gần dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn.

Vùng hỗ trợ gần mức hỗ trợ 0,8595 được củng cố bởi mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% của đợt tăng giá kéo dài trước đó từ tháng 3 năm ngoái.

NZDCAD có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 0,8700 (mức hỗ trợ cũ từ tháng 6 - mức đã dừng đợt điều chỉnh 4 trước đó).