Phân tích làn sóng Facebook - ngày 26 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Facebook đã phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng 280,00

• Có khả năng tăng lên 300,00

Facebook tiếp tục tăng sau lần đột phá trước đó mức kháng cự quan trọng 280,00 (đã dừng làn sóng xung tăng mạnh trước đó (5) vào đầu tháng 8).

Việc phá vỡ mức kháng cự 280,00 tiếp tục chuỗi xung tăng trung hạn đang hoạt động (3) .

Với xu hướng tăng mạnh hàng ngày, Facebook có thể sẽ tăng thêm về phía ngưỡng kháng cự trong vòng tiếp theo 300,00 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng xung động (3)).