USDJPY trên mô hình Zig-Zag kép - Orbex


OrbexCấu trúc USDJPY cho thấy một động thái điều chỉnh, bao gồm các sóng phụ chính Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ. Dạng sóng ‘ba’ có dạng một đường zic zắc kép. Chúng tôi đã thấy sự hoàn thành của sóng giao thoa Ⓧ, cũng là một đường ngoằn ngoèo kép. Sau đó, phe bò bắt đầu đẩy giá lên trong làn sóng Ⓨ. Sóng sơ cấp Ⓨ sẽ tiếp tục như một hình zic zắc kép, bao gồm các sóng phụ trung gian (W) - (X) - (Y). Trong ngắn hạn, chúng ta có thể thấy (Y) hoàn thành gần 111,67. Mức này là mức cao trước đó được hình thành bởi sóng Ⓦ. Một kịch bản thay thế cho thấy một động thái can thiệp không hoàn chỉnh trong sóng Ⓧ. Nó được giả định là một cấu trúc phức tạp, có dạng ba ziczac (W) - (X) - (Y) - (X) - (Z). Trong trường hợp này, trong tương lai gần, thị trường có thể đi lên ở sóng C. Điều này sẽ hoàn thành sóng can thiệp (X) gần 107,63. Ở mức đó, sóng (X) sẽ bằng 61,8% sóng (Y). Sau khi đạt đến mức này, chúng ta có thể thấy sự suy giảm trong sóng cuối cùng (Z) gần 101,95. Ở đó, các sóng con (Z) và (Y) sẽ bằng nhau. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách JPY sẽ tính giá như thế nào với Orbex - Mở Tài khoản của bạn ngay.