Vàng tỏ ra yếu thế hơn trước tình cảm rủi ro - Orbex


OrbexKim loại quý này đang giao dịch yếu hơn vào thứ Ba khi các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được nối lại. Điều này thúc đẩy tâm lý chấp nhận rủi ro, đẩy nơi trú ẩn an toàn xuống thấp hơn. Hành động giá hiện đang giao dịch dưới mức đóng cửa ngày 19 tháng 8 thấp hơn của năm 1927. Điều này có khả năng mở ra xu hướng giảm xuống mức 1881,72 tiếp theo. Chúng tôi có thể kỳ vọng giá sẽ phục hồi từ mức này ít nhất là ban đầu. Trong ngắn hạn, giá vàng có thể giữ trong khoảng từ năm 1967 đến năm 1881. Nhưng trừ khi chúng ta thấy được lợi nhuận hơn nữa, xu hướng sẽ chuyển sang nhược điểm. Dưới mức 1881, mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là ở vùng 1817. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.