Dầu thô tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng - Orbex


OrbexGiá dầu có phần biến động và hành động giá tăng hơn 2% trong ngày. Mức tăng này đến sau khi sản lượng dầu bị cắt giảm do cơn bão Laura đã được nâng cấp thành một cơn bão lớn. Việc cắt giảm nguồn cung đang đẩy giá dầu lên cao hơn nhưng chỉ trong ngắn hạn. Chúng ta cần thấy giá đóng cửa trên 43,11 hàng ngày để xác nhận xu hướng tăng. Tuy nhiên, nếu giá dầu giảm xuống dưới mức này, thì chúng ta có thể thấy một biên độ đi ngang mới xuất hiện giữa 43,11 và 42,00. Kiểm tra chiến lược của bạn về giá dầu sẽ tăng như thế nào - Mở Tài khoản Orbex của bạn ngay