Phân tích Làn sóng Alibaba - Ngày 25 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Alibaba đã phá vỡ mức kháng cự 266,50

• Có khả năng tăng lên mức 290,00

Alibaba gần đây đã phá vỡ mức kháng cự 266,50 ( là ranh giới trên của phạm vi giá đi ngang mà giá đã di chuyển từ đầu tháng 7).

Việc phá vỡ mức kháng cự 266,50 đã tăng tốc cho sóng xung động 3 - thuộc về mức chuỗi xung tăng (5) từ đầu tháng 8.

Alibaba có thể sẽ tăng thêm về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo 290,00 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng 3, giao với kênh tăng hàng ngày từ tháng 3) .