WTI Dầu thô Inch cao hơn - Orbex


OrbexWTI Dầu thô tăng nhẹ vào thứ Hai trong bối cảnh bão ở Vịnh Mexico. Cơn bão đang đe dọa đóng cửa hoàn toàn các đơn vị sản xuất dầu trong khu vực. Giá dầu tăng lên mức cao nhất trong ngày là 42,85 trước khi giảm trở lại. Bất kỳ sự sụt giảm nào cũng có thể khiến giá chững lại gần mức 42.00. Phạm vi đi ngang mới giữa 42,00 và 43,00 có thể sẽ hình thành trong thời gian tới. Nhưng nhìn chung, giá dầu tiếp tục không có hướng đi. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản Orbex của bạn ngay bây giờ