GBPUSD thiết lập mức kháng cự tại 1.3122 - Orbex


OrbexĐồng bảng Anh đã kiểm tra ngắn hạn mức giá gần 1.3122. Hành động giá đã bị từ chối và điều này dẫn đến một hình nến giảm giá mạnh. Sự sụt giảm hiện tại có thể thấy GBPUSD đang kiểm tra mức hỗ trợ thấp hơn tại khu vực 1.3000. Chúng tôi cũng có một đường xu hướng tăng có thể đóng vai trò là hỗ trợ động trong ngắn hạn. Tuy nhiên, hiện tại, GBPUSD có thể nằm trong phạm vi từ 1.3122 đến 1.3000. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ tăng giá! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.