Phân tích sóng Fedex - ngày 24 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Fedex đã phá vỡ mức kháng cự 210,00

• Có khả năng tăng lên 230,00

Fedex gần đây đã phá vỡ ngưỡng kháng cự mức kháng cự 210,00 (đã dừng sóng xung lực ngắn hạn trước đó (i) và 1, như có thể thấy bên dưới).

Sự đột phá của mức kháng cự 210,00 được bắt đầu bằng sự phá vỡ của mức kháng cự vòng 200,00.

Fedex có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 230,00 (giá mục tiêu khi hoàn thành hai sóng xung động có độ dài khác nhau đang hoạt động (v)) và C ).