Phân tích sóng EURGBP - Ngày 24 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURGBP đảo chiều từ vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 0,9156

EURGBP gần đây đã đảo chiều từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ quan trọng 0,8950 (đã đảo chiều giá từ tháng 6), dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn và mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% của xung tăng 1 từ tháng 4.

Sự đảo chiều đi lên từ hỗ trợ này vùng bắt đầu sóng xung động ngắn hạn đang hoạt động (iii).

EURGBP có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 0,91560 (đỉnh của sóng xung 1 và (i) trước đó).