Giá vàng kết thúc tuần không đổi - Orbex


OrbexKim loại quý này đóng cửa tuần trước với tỷ giá đi ngang, ngay sau khi giảm mạnh so với tuần trước. Với mức giá vững chắc dưới mức năm 1967, chúng tôi kỳ vọng giá vàng sẽ củng cố trong thời gian tới. Miễn là hành động giá dưới mức năm 1967, kim loại quý có nguy cơ điều chỉnh thấp hơn. Mức thấp nhất ngày 12 tháng 8 năm 1882 vẫn là mục tiêu giảm giá cho thời điểm hiện tại. Trong trường hợp phục hồi trở lại, kim loại quý sẽ cần phải đóng cửa trở lại trên mốc năm 1967 để tiếp tục đà tăng của nó. Tuy nhiên, giá sẽ cần phải vượt qua mức 2024 để cố gắng đẩy lên mức cao mới. Do đó, chúng tôi có thể kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục củng cố trong thời gian tới. Kiểm tra chiến lược của bạn xem vàng sẽ tăng giá như thế nào với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.