Hỗ trợ tìm kiếm dầu thô WTI gần 42 - Orbex


OrbexWTI Giá dầu thô tiếp tục củng cố với hành động giá vào thứ Sáu cho thấy mức giảm khiêm tốn khỏi mức 42,00. Từ thiết lập hiện tại, giá dầu có khả năng chứng kiến ​​một nỗ lực khác để giao dịch trên mức 42,00. Tuy nhiên, không có định hướng rõ ràng và các nguyên tắc cơ bản cũng ảm đạm, hành động giá có thể giao dịch không đổi. Hiện tại, các mức cao trước đó gần 43.00 sẽ cần phải được xóa để giá dầu tăng cao hơn. Mặt khác, ngưỡng hỗ trợ gần 41.00 có thể sẽ giữ giá dầu không giảm thêm. Kiểm tra chiến lược của bạn về giá dầu sẽ tăng như thế nào - Mở Tài khoản Orbex của bạn ngay