Phân tích làn sóng Apple - ngày 21 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Apple tiếp tục xu hướng tăng hàng ngày

• Có khả năng tăng lên 500,00

Apple mở cửa hôm nay với khoảng cách tăng mạnh - tiếp tục xu hướng tăng mạnh có thể thấy trên bảng xếp hạng hàng ngày của Apple.

Làn sóng xung lực tích cực 3 đang phát triển bên trong kênh tăng mạnh gần đây từ cuối tháng 6 - hình thành khi giá bứt phá khỏi mức thấp hơn kênh tăng hàng ngày từ tháng 3 – cho biết sự tiếp tục của xu hướng tăng.

Apple có thể sẽ tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 500,00 (có khả năng là giá khi hoàn thành sóng xung động 3).