Phân tích sóng EURJPY - ngày 21 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURJPY đã đảo chiều từ mức kháng cự 126,60

• Có khả năng giảm xuống 124,00

EURJPY gần đây đã đảo chiều giảm từ mức đa -mức kháng cự tháng 126.60 (đỉnh của sóng 2 từ đầu năm 2019) - đứng gần với dải Bollinger Band hàng tuần trên và mức điều chỉnh Fibonacci 50% của xu hướng giảm hàng tuần từ năm 2018.

Sự đảo chiều giảm từ mức kháng cự 126,60 đã chặn đứng làn sóng xung lực tăng mạnh trước đó (C).

Với Stochastic mua quá mức hàng tuần, EURJPY có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 124,00 (mức kháng cự mạnh trước đây từ tháng 6).