Phân tích Sóng Citibank - Ngày 21 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Citibank đảo chiều khỏi vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 55,00

Hôm nay Citibank đã đảo chiều từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ trục 49,20 (mức kháng cự cũ từ tháng 4).

Vùng hỗ trợ gần mức hỗ trợ 49,20 được củng cố bởi dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn và mức điều chỉnh Fibonacci 50% của xung tăng từ tháng 5.

Citibank có thể sẽ tăng thêm về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo 55,00 (đỉnh của sóng xung lực ngắn hạn 3 trước đó).