XAU / USD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 21/08/2020 - 28/08/2020 - LiteForex


LiteForex


>

Kịch bản chính: xem xét các vị thế bán khống từ các đợt điều chỉnh dưới mức của năm 2014,71 với mục tiêu là 1862,02 1822,71.

Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất trên mức của năm 2014,71 sẽ cho phép cặp tiền này tiếp tục tăng lên mức 2130,03 2200,00.

Cặp XAU /USD vẫn có khả năng giảm. Điểm xoay ước tính ở mức 2014,71.

Phân tích: Làn sóng thứ ba tăng dần ở mức độ lớn hơn (3) có lẽ tiếp tục phát triển trong khung thời gian hàng ngày, với làn sóng 5 của ( 3) hình thành bên trong. Rõ ràng, làn sóng thứ ba có mức độ nhỏ hơn iii của 5 đã hình thành trên khung thời gian H4 và sự điều chỉnh cục bộ tiếp tục phát triển dưới dạng sóng iv của 5. Trên khung thời gian H1, có lẽ sóng (b) của iv đã hoàn thành hình thành và sóng (c) của iv đang phát triển. Nếu giả định là chính xác, cặp tỷ giá có thể tiếp tục giảm xuống mức 1862,02 1822,71. Mức của năm 2014,71 là rất quan trọng trong trường hợp này vì sự đột phá sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục phát triển đến mức 2130,03 2200,00.