EUR / USD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 21/08/2020 - 28/08/2020 - LiteForex


LiteForex


>

Kịch bản chính: xem xét các vị thế mua từ các đợt điều chỉnh trên mức 1.1706 với mục tiêu là 1.2100 1.2200.

Kịch bản thay thế: đột phá và việc hợp nhất dưới mức 1.1706 sẽ cho phép cặp tỷ giá tiếp tục giảm xuống mức 1.1472 1.1327.

EUR /USD vẫn có khả năng tăng. Điểm xoay ước tính ở mức 1.1706.

Phân tích: Điều chỉnh giảm dần ở mức độ lớn hơn có lẽ đã hoàn thành phát triển trên khung thời gian hàng ngày dưới dạng sóng (2) và làn sóng thứ ba (3) bắt đầu phát triển. Trên khung thời gian H4, sóng ngược xu hướng đầu tiên 1 của (3) đang hình thành, có lẽ là sóng v của 1 tiếp tục hình thành bên trong. Rõ ràng, làn sóng đầu tiên có mức độ nhỏ hơn (i) của v của 1 đang phát triển trên khung thời gian H1. Nếu giả định này là đúng, cặp tiền sẽ tiếp tục tăng lên 1.2100 1.2200. Mức 1.1706 là rất quan trọng trong kịch bản này. Sự đột phá của nó sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1,1472 1,1327.