EURUSD xung 5 sóng chưa hoàn thành? - Orbex


OrbexEURUSD đang gợi ý về một làn sóng xung lực ③ bao gồm các sóng (1) - (2) - (3) - (4) - (5) ở mức độ trung gian. Các thị trường đang điều chỉnh ở mức nhỏ thứ 4 của xung động 5 sóng. Mô hình gợi ý sự hình thành tam giác (A) - (B) - (C) - (D) - (E). Hiện tại, chúng tôi đang mong đợi sóng (E) hoàn thành. Một động thái tăng ngắn hạn trong sóng điều chỉnh B có thể cho thấy sự suy giảm trong sóng xung C gần vùng 1.173. Sau đó, chúng ta có thể thấy thị trường tiếp tục tăng lên 1.221. Ở mức đó, sóng 5 sẽ ở mức 76,4% của xung 3 nhỏ. Một kịch bản thay thế cho thấy sóng xung ③ đã được hoàn thành. Chúng ta hiện đang ở giai đoạn sơ khai của làn sóng hiệu chỉnh mức độ sơ cấp ④. Trong ngắn hạn, những người tham gia thị trường có thể kỳ vọng giá sẽ giảm xuống 1.149. Ở mức đó sóng ④ sẽ bằng 38,2% sóng ③. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.