USD / CHF: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 21/08/2020 - 28/08/2020 - LiteForex


LiteForex


>

Kịch bản chính: Xem xét các vị thế bán từ các đợt điều chỉnh dưới mức 0,9165 với mục tiêu là 0,8900 0,8800.

Kịch bản thay thế: đột phá và việc hợp nhất trên mức 0,9165 sẽ cho phép cặp tiền này tiếp tục tăng lên mức 0,9309 0,9407.

USD /CHF vẫn có khả năng giảm. Điểm xoay được ước tính ở mức 0,9165.

Phân tích: Có lẽ, làn sóng thứ ba giảm dần ở mức độ lớn hơn (3) tiếp tục phát triển trong khung thời gian hàng ngày, với làn sóng 1 là (3) hình thành bên trong. Trên khung thời gian H4, sóng v của 1 đang hình thành, với sóng (iii) của v tiếp tục hình thành bên trong. Rõ ràng, làn sóng thứ năm của mức độ v nhỏ hơn của (iii) đang phát triển trên khung thời gian H1. Nếu giả định này là đúng, cặp tỷ giá sẽ tiếp tục giảm xuống còn 0,8900 0,8800. Mức 0,9165 là rất quan trọng trong kịch bản này. Sự bứt phá của nó sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục tăng lên mức 0,9309 0,9407.