USD / CAD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho ngày 21/08/2020 - 28/08/2020 - LiteForex


LiteForex


>

Kịch bản chính: xem xét các vị thế mua từ các đợt điều chỉnh trên mức 1.3133 với mục tiêu là 1.3565 1.3780.

Kịch bản thay thế: đột phá và việc hợp nhất dưới mức 1,3133 sẽ cho phép cặp tỷ giá tiếp tục giảm xuống mức 1,3030 1,2951.

USD /CAD có khả năng tăng. Điểm xoay được ước tính ở mức 1,3133.

Phân tích: Một sóng điều chỉnh tăng dần có mức độ lớn hơn (B) là 4 đã hoàn thành phát triển trên khung thời gian hàng ngày và sóng ( C) của 4 bắt đầu hình thành. Có lẽ, sóng 1 của (C) đầu tiên hình thành trên khung thời gian H4, với sóng v của 1 đã hoàn thành bên trong. Rõ ràng, một sự điều chỉnh tăng dần đang bắt đầu phát triển dưới dạng sóng 2 của (C) trên khung thời gian H1. Nếu giả định là chính xác, cặp tiền này có thể sẽ tăng lên mức 1,3565 1,3780. Mức 1.3133 là rất quan trọng trong trường hợp này vì sự bứt phá sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1.3030 1.2951.